Начало Тур Инфо Въздействие на планинския туризъм върху човека

Въздействие на планинския туризъм върху човека

Въздействие на планинския туризъм върху човека

Една от основните цели и задачи на туризма е да удовлетворявя необходимостта на хората от рекреация, а различните видове спортни дейности са едни от най-ефективните средства за постигането на тази цел. България разполага с отлични природни ресурси и благоприятни климатични условия за активен отдих и рекреация в планинските курорти.

Рекреацията е термин с латински произход (recreatio) и означава процес, при който се възстановяват и развиват физическите и психическите сили на човека. Наред с производствената дейност, домашния труд и удовлетворяването на биологичните потребности, рекреационната дейност е едно от най-важните проявления на дейността на хората, необходими за техния нормален живот.

У нас прилагането на рекреацията както като масова практика, така и в туризма е все още в начален етап. В по-напредналите от нас страни отдавна са разбрали, че по-високото ниво на идустриализация, автоматизация и иконимическо развитие трябва да бъде съпроводено и от по-специални грижи за здравето, отдиха и рекреацията както на отделния човек, така и на обществото като цяло. Затова в икономически най-развитите страни постепенно възникват, разширяват се и се разрастват различни видове частни и държавни агенции. Разработват се мащабни програми за всякакво ниво, чиято цел е рекреация на всички членове и слоеве на обществото.

Ходенето във високата планина функционално усъвършенства човешкия организъм – засилва муслулатурата, подобрява вентилацията на белите дробове, укрепва сърдечния мускул, стимулира се кръвообращението. Измененията, настъпващи в човешкия организъм под въздействието на планинарството, водят до добра координация. Тренировъчния ефект в планината е още по-голям поради специфичните условия – понижено атмосфетно налягане, по-ниска температура на въздуха, повишена йонизация и др.

При туризма в планинска среда, интензивността не е определящ фактор. Установено е, че при осем часов поход белите дробове на туриста вентилират 12 000 литра въздух. Организмът получава 600 л кислород и изразходва 3 000 калории енергия.

От двигателните качества най-съществено се повлияват силата и издръжливостта на долните крайници. Променя се еластичността, енергетичният състав и кръвоснабдяването на мускулите. Тези промени могат да се съхранят до дълбока старост.

Най-благоприятно е влиянието на чистия въздух. От това белодробната вентилация на организма при работа на 2 000 м надморското равнище е по-висока с 25%. Капацитетът на белите дробове нараства на 500 – 800 куб/см. При продължителен престой хемоглобина се увеличава със 17.7%, а еритроцитите със 740 000.

Системната туристическа дейност увеличава и поддържа еластичността на кръвоносните съдове. Намаляват холестерина в кръвта. Нормализира се кръвното налягане. Положително е и влиянието й върху обмяната на веществата. Четирите сезона на страната ни – лято, есен, снежна зима и пролет допринасят за повишаване на закалителния потенциал на организма.

Планинарството като специфичен вид човешка дейност дава богати възможности за духовно въздеиствие – за естетическо, нравсвено, идейно и патриотично възпитание, за развиване на инициативност, съобразител-ност, смелост и др.

 

Изпрати на приятел
Твоето име:
Твоя e-mail:
Име на получателя:
E-mail на получателя:
Съобщение:
Изпрати запитване
Относно услуга:
Твоето име:
Твоя e-mail:
Телефон:
Вашето питане:
Въведи код:
Резервирай
Относно услуга:
Име и фамилия:
Твоя e-mail:
Телефон:
Дата:
Брой възрастни:
Брой деца:
Текст:
Въведи код:
Подходяща ли е тази екскурзия за мен?
Изберете подходящо пътуване.

Всички турове обявени в сайта се различават по физическа интензивност, продължителност, настаняване и
стил като целта е всеки да намери своето перфектно приключение.

Запознайте се с различни варианти на пътуване, които BTour ви предлага, като използвате
списъка с категории, вид, стил, продължителност, настаняване, трудност, минимум група.

Тази информация ще ви помогне за откриването на точното пътуване за вас.