ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Предизвикайте своите колеги на олимпийската арена!

Продължителност

2-3 часа

Брой участници

20 - 150

Ползи

Екипност, Лидери, Комуникация,

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Любим тиймбилдинг подход, при който участниците се разделят на отбори и се състезават помежду си на специално подготвена арена. Те се съревновават в различни дисциплини - подвижни отборни игри, подбрани за развиване на лидерски умения; комуникативност; стратегия; ловкост; бързина; екипност. Тиймбилдинг програмата стартира със запалване на олимпийски огън. Всяка дисциплина е съпроводена с тематична музика и водещ. Може да се провежда на открито и закрито.

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - Тиймбилдинг програма с умерена степен на натоварване, развлекателна, забавна и релаксираща.